Project Description

“Projektet har inkluderat ett flertal metoder och faser då arbetet har gått från abstrakt idé till färdigt koncept och lite senare färdig produkt. Det hela började med idén att skapa en skrivbordsarmatur som bär Swedlite:s signum.
Arbetet inleddes med en studie av befintlig vetenskap gällande ljus, arbetsergonomi och form. Detta fortsatte med enkäter som skickades ut till några av landets företag och fylldes i av människor som arbetar i kontorslandskap. Ena enkäten innefattade frågor om hur deras arbetsplats såg ut och om önskvärda funktioner. Andra enkäten var en del av Kansei Engineering, en metod som kopplar upplevelser och känslor till produktfunktioner. Fokus låg på att koppla värdeord till utformning.
Detta följdes av en workshop som genomfördes tillsammans med användare. Metoden som användes var Endoved Props där deltagarna uppmuntras till att använda föremål och agera hur de använder produkten.
Resultaten från undersökningarna samlades i en kravspecifikation som fungerade som ett styrande dokument under konceptfasen. Konceptfasen började med att koncept togs fram och ett av koncepten valdes under ett möte. Sedan byggdes en enkel mock-up som påvisade viss funktionalitet såsom rörelse och storlek. Utifrån denna mock-up konstruerades en 3-dimensionell modell i CAD-programmet Inventor.
Nästa steg blir att tillverka en färdig produkt utifrån CAD-modellen.”
Ida Nordlöf, januari – 14.