Project Description

Swedlite har i samarbete med Node Ljusdesign skapat en ny ljussättning av Wennergren Center.

Wenner-Gren Center är ett höghus intill Sveaplan vid norra delen av Sveavägen i stadsdelen Vasastan i Stockholms innerstad. Byggnaden, som ritades av arkitekt Sune Lindström, var det första höghus i Sverige som genomförts i stålkonstruktion och var vid färdigställandet Europas högsta byggnad med en stomme i stål.

LED -ljuset som nu löper utmed byggnadens tak accentuerar byggnadens form – ett utropstecken vid den norra infarten till Stockholm.