Project Description

Tunn LED-panel. 600 x 600 mm (625 x 625 mm). För infällnad i plocktak, ytmonterad på vägg eller i tak, samt pendlad.

Panel 600-5 Premium.pdf