Project Description

 

SIDE VIEW MONO är genom sin låga design och möjlighet till måttanpassning lämplig för all slags specialanpassad belysning. LED chipen placerade riktade i 90° vinkel.

SIDE VIEW MONO.pdf